نمایش 1 - 8 از 12 نتیجه
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
هایده آراء - - - -
حمید خیرالدین - - - -
علی اصغر ذوالفقاری 8 160 22 50
محمد رحیمی 6 1095 11 68
احمد صادقی پور - - - -
علیرضا مشکی 3 36 8 18
مریم ملاشاهی - - - -
شیما نیکو 1 2 6 17
سیدحسن کابلی - - - -
داود کرتولی نژاد 6 79 19 33
محمد کیا کیانیان گل افشانی 3 34 14 31
محمد رضا یزدانی 5 67 11 27
Top